Tematy rozmów - egzamin 2021 - dla osób rekomendowanych

Rekrutacja do liceum 2021

Tematy rozmów kwalifikacyjnych dla osób rekomendowanych

Kandydaci do klas I, zwolnieni z egzaminu na podstawie rekomendacji, mają za zadanie przygotować krótką (3 – 5 min.) wypowiedź na jeden z poniższych tematów.

 1. Mowa jest skuteczna, gdy przemawiają czyny.

  św. Antoni Padewski

 2. Czas to najlepszy nauczyciel życia.

  przysłowie łacińskie

 3. Serce, które kocha, nigdy się nie zestarzeje.

  Sokrates

 4. Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.

  Izaak Newton

 5. Kochać kogoś to znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.

  François Mauriac